B, B1 kat. Praktikos egzamino klausimai

Prieš praktikos egzaminą Regitroje jūsų egzaminuotojas gali paklausti vieno ar kelių klausimų apie automobilio priežiūrą arba saugumą. 

 1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
  ATSAKYMAS
  Variklio alyvos lygį galima patikrinti atidarius variklio gaubtą ir ištraukus lygio matuoklį. Lygio matuoklyje yra pažymėtos minimali ir maksimali ribos. Tepalų lygis turi būti tarp šių ribų. Taip pat reikia žinoti, kad esant per mažam tepalų lygiui sistemoje/skydelyje užsidega lemputė, informuojanti apie šį įvykį.


 2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
  ATSAKYMAS
  Esant šaltam varikliui ir automobiliui esant horizontalioje padėtyje, atidarykite variklio gaubtą ir ištraukite alyvos lygio matuoklį. Nuvalykite matuoklį su skudurėliu ir įkiškite jį į jo vamzdelį iki galo. Po kelių sekundžių ištraukite matuoklį ir patikrinkite, ar tepalo žymė ar pėdsakas yra tarp MIN ir MAX žymių. Reikia žinoti, kad esant per mažam alyvos lygiui, variklyje gali užsigdyti lemputė, kuri informuos apie šį įvykį.


 3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
  ATSAKYMAS
  Norėdami patikrinti, ar vairo stiprintuvas veikia, pirmiausia reikia įsitikinti, kad automobilis yra išjungtas. Tuomet, atlikite vairo pasukimo bandymą, jei reikia, pasitelkdami didesnę jėgą. Užvedus variklį, vėl atlikite vairo pasukimo bandymą. Jei vairas sukasi lengviau su varikliu užvedus, tai reiškia, kad vairo stiprintuvas veikia. Naujuose automobiliuose yra gedimo indikacijos lemputė, informuojanti apie vairo stiprintuvo darbą.


 4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

  ATSAKYMAS

  1. Norėdami patikrinti variklio aušinimo skysčio lygį, reikia atlikti šiuos veiksmus:
  2. Atsidaryti variklio gaubtą.
  3. Surasti aušinimo sistemos bakelį: Bakelis yra po variklio gaubtu ir turi būti aiškiai matomas.
  4. Ant dangtelio esančio bakelio viršuje turi būti simbolis, kuris atspindi garą.
  5. Ant bakelio turi būti pažymėtos minimalios MIN ir maksimalios MAX ribos, kurios rodo skysčio lygio minimalų ir maksimalų leidžiamą lygį.


 5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

  ATSAKYMAS
  Norėdami patikrinti ar variklio aušinimo skysčio lygis yra pakankamas, turite atlikti šiuos veiksmus:

  1. Atsidaryti variklio gaubtą.
  2. Surasti aušinimo sistemos bakelį: Bakelis yra po variklio gaubtu ir turi būti aiškiai matomas.
  3. Ant dangtelio esančio bakelio viršuje turi būti simbolis, kuris atspindi garą.
  4. Ant bakelio turi būti pažymėtos minimalios MIN ir maksimalios MAX ribos, kurios rodo skysčio lygio minimalų ir maksimalų leidžiamą lygį.
  5. Tikrinti skysčio lygį: Aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX ribų.
  6. Jei skysčio lygis virš MIN reikšmės, reiškia skysčio lygis pakankamas.


 6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.
  ATSAKYMAS
  Įjungiate stovėjimo stabdį, bandant lėtai judėti iš vietos turite jausti pasipriešinimą ir automobilio stabdymą. Kitas būdas, lėtai važiuojant automobiliu užtraukus stovėjimo stabdį jaučiamas pasipriešinimas ir automobilio stabdymas, jei jo nėra, tai reiškia, kad stovėjimo stabdis neveikia.


 7. Parodykite, kur pilsite langų plovimo skystį.
  ATSAKYMAS
  Langų plovimo talpos bakelis yra laikomas po automobilio variklio gaubtu. Bakelio vieta gali skirtis priklausomai nuo automobilio modelio, tačiau paprastai ji yra gerai matoma ir lengvai pasiekiama. Bakelio dangtelis dažniausiai yra mėlynos arba geltonos spalvos ir turi ant jo būti matomi fontano ir priekinio stiklo simboliai. Tai leidžia jums bet kada lengvai papildyti langų plovimo skystį.


 8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.
  ATSAKYMAS
  Langų plovimo talpos bakelis yra laikomas po automobilio variklio gaubtu. Bakelio vieta gali skirtis priklausomai nuo automobilio modelio, tačiau paprastai ji yra gerai matoma ir lengvai pasiekiama. Bakelio dangtelis dažniausiai yra mėlynos arba geltonos spalvos ir turi ant jo būti matomi fontano ir priekinio stiklo simboliai. Tai leidžia jums bet kada lengvai papildyti langų plovimo skystį. Ant bakelio turi būti pažymėtos minimalios MIN ir maksimalios MAX ribos, kurios rodo langų plovimo skysčio lygio minimalų ir maksimalų leidžiamą lygį. Naujuose automobiliuose yra indikacijos lemputė, informuojanti apie langų plovimo skysčio trūkumą.


 9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
  ATSAKYMAS
  Reikia surasti ant automobilio vairo garsinio signalo simbolį, bei jį nuspausti. Garso signalas turi būti vientisas, sklindant garsui jis neturi kisti.


 10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).
  ATSAKYMAS
  Stabdžių skysčio rezervuarą rasime po transporto priemonės variklio gaubtu. Dažniausiai jo pozicija būna priešais stabdžio pedalą, tačiau viskas priklauso nuo modelio. Tai nėra itin didelės talpos bakelis. Jis būna arčiau vairuotojo pusės. Dangtelio spalva dažniausiai būna tamsi. Ant dangtelio būna pavaizduotas specialus simbolis: apskritimas ir aplink jį besiliečiančios išlenktos kaladėles. (O)


 11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

  ATSAKYMAS
  Norėdami patikrinti ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, turite atlikti šiuos veiksmus:

  1. Atsidaryti variklio gaubtą.
  2. Surasti stabdžių skysčio bakelį: Bakelis yra po variklio gaubtu ir turi būti aiškiai matomas, dažniausiai jo pozicija yra priešais stabdžio pedalą vairuotojo pusėje.
  3. Dangtelio spalva dažniausiai būna tamsesnė nei bakelis. Ant dangtelio būna pavazduotas specialus simbolis: apskritimas ir aplink jį besiliečiančios išlenktos kaladėles. (O)
  4. Ant bakelio turi būti pažymėtos minimalios MIN ir maksimalios MAX ribos, kurios rodo stabdžių skysčio lygio minimalų ir maksimalų leidžiamą kiekį.
  5. Stabdžių skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX ribų.
  6. Jei skysčio lygis virš MIN reikšmės, reiškia skysčio lygis pakankamas.


 12. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
  ATSAKYMAS
  Norėdami patikrinti posūkio signalų veikimą, įjunkite variklį (degimą). Tuomet įjunkite vienos pusės posūkio signalą ir apeikite automobilį, patikrindami ar signalas veikia tiek iš priekio, tiek iš galo. Atlikite tą patį procesą ir patikrindami kitos pusės posūkio signalą.


 13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.
  ATSAKYMAS
  Patikrinti stabdžių šviesos signalą galima vizualiai. Galima priartėti prie sienos ir nuspaudus standžių pedalą stebėti, ar raudoni žibintai atsispindi nuo sienos. Tačiau patikimesnis būdas yra uždėti svorį ant stabdžių pedalo ir apėjus automobilį apžiūrėti, ar jie tinkamai veikia. Jei turite draugą, galite paprašyti jo paspausti stabdžių pedalą, kad patikrintumėte ar veikia stabdžių sistemos šviesos prietaisai, kad būtų užtikrintas saugus eismas.


 14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.
  ATSAKYMAS
  Geriausia, kad tai tikrintų profesionalai. Tačiau Jūs ir pats galite preliminariai nustatyti, ar jis veikia korektiškai. Paspausta stabdžio pamina niekada neturi pasiekti dugno. Ji turėtų sustoti ties puse pedalo eigos. Važiuojant transporto priemone ir paspaudus stabdžių pedalą, neturėtų nešti į kurią nors pusę ir automobilis turėtų stabdyti.


 15. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

  ATSAKYMAS
  Naujesnėse transporto priemonėse, žibintų veikimo sutrikimo atveju, tai atvaizduojama Jūsų automobilio prietaisų skydelyje. Tačiau vis tiek galite patikrinti žibintų veikimą ir vizualiai.

  1. Įjunkite paeiliui po vieną visus galimus žibintus: trumposios šviesos, tolimosios ir gabaritinės šviesos.
  2. Priekyje turėtų degti trumposios, ilgosios ir gabaritinės šviesos.
  3. Automobilio gale turėtų šviesti gabaritai ir numerio apšvietimas.

  Einant aplink automobilį ir uždengant paeiliui kiekvieną iš galimų žibintų tipų, patikrinkite jų veikimą.


 16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.
  ATSAKYMAS
  Informaciją apie rekomenduojamą oro slėgį rasite ant padangų. Ne kiekvienas privalo išmanyti ratų žymėjimą, tad informacijos pasiieškosite internete, kur tiksliau nurodoma informacija apie rekomenduojamą slėgį, kitu atveju pasitarsite su autoserviso darbuotojais arba prekiautojais padangomis, pasakę savo padangų gamintoją (išmatavimus) bei modelį. Kartais žymėjimą apie rekomenduojamą slėgį galima rasti ant degalų pylimo dangtelio, arba ant priekinių šoninių durelių statramsčio, tačiau jei padangos buvo pakeistos, informacija ant durelių arba ant dangtelio gali neatitikti realybės.


 17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
  ATSAKYMAS
  Visų pirma patikrinsite vizualiai, ar jūsų padangos nenuleistos ir su transporto priemone galima saugiai važiuoti. Jei pastebite, kad padangos subliuškusios, atsukite padangos ventilio dangtelį, įstatykite oro slėgio matuoklį (manometrą) ir nuskaitykite oro slėgį manometro skalėje. Jeigu neturite manometro, nuvažiuokite į artimiausią degalinę ir pamatuokite oro slėgį ten esančiu prietaisu (jeigu tai saugu).


 18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.
  ATSAKYMAS
  Protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei 3 mm žiemą, ir ne mažesnis nei 1,6 mm vasarą. Protektoriaus gylį rekomenduojama patikrinti tiek padangos išorinėje, tiek vidinėje, tiek ir centrinėje dalyje. Pamatuoti reikia kiekvieną padangą, nes kiekviena padanga gali būti skirtingai nusidėvėjusi.
  Protektoriaus gylis yra labai svarbus saugaus eismo elementas. Rekomenduojama reguliariai patikrinti protektoriaus gylį ir laiku keisti padangas, jei jų protektoriaus gylis pasiekia rekomenduojamą ribą.


 19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.
  ATSAKYMAS
  Patikrinsite bendrą padangų būklę vizualiai. Peržvelgsite, ar nėra įstrigusių pašalinių daiktų, kažkokių matomų įtrūkimų. Patikrinsite ar visos padangos vienodos, tiek savo aukščiu, tiek pločiu, tiek raštu. Beje visos padangos turi būti vienodo susidėvėjimo ir to paties sezoniškumo. Jei kyla noras detaliau pasitikrinti, galite išmatuoti protektoriaus gylį specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei 3 mm žiemą ir ne mažesnis nei 1,6 mm vasarą. Protektoriaus gylį rekomenduojama patikrinti tiek padangos išorinėje, tiek vidinėje, tiek ir centrinėje dalyje. Pamatuoti reikia kiekvieną padangą, nes kiekviena padanga gali būti skirtingai nusidėvėjusi.


 20. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
  ATSAKYMAS
  Įjungus avarinę šviesos signalizaciją, apžvalgos būdu, t.y. apėję transporto priemonę pamatysite, ar visi avarinės šviesos žibintai veikia.
Komentarų: (0)

Palikite komentarą
Naujausi komentarai
Apklausa
Please, rate the engine